Poker

Texas Hold'em Poker
Texas Hold'em Poker is de bekendste en meest voorkomende spelvorm van poker. Het doel van het spel is om de hoogst mogelijke kaartcombinatie te maken. Termen als Limit, blind, Back bet etc. zal de geoefende pokerspeler bekend in de oren klinken. Maar ook voor de beginners is dit een geweldige uitdaging om aan te gaan. Verover Texas!

Start van het spel
De speler plaats een gelijke inzet op de “Ante” en “Blind” inzet posities.
De minimale inzet is 2x 20ct (20ct op de “Ante” en 20ct op de “Blind”).
De maximale initiele inzet is 2x €5,00 (€5,00 op de “Ante” en €5,00 op de “Blind”).
Hierna zal de speler zijn twee spelerskaarten ontvangen.

Inzet ronden
Nadat de speler zijn twee spelerskaarten heeft ontvangen, heeft de speler de optie om “Check” (geen extra inzet) of “Raise” (een extra inzet van 4x de “Ante” inzet) te kiezen. Ingeval van “Raise” wordt de waarde van deze inzet op het spelersveld als “Raise” aangegeven. Na deze eerste inzetronde zal de “Dealer” de drie gemeenschappelijke kaarten (“Flop” geheten) tonen. 

terug naar spelaanbod