Flamingo_Site_dec192.jpg
Flamingo_Site_dec19.jpg
Flamingo_Site_dec193.jpg
Flamingo_Site_dec194.jpg
Flamingo_Site_dec195.jpg

Preventiebeleid

Flamingo Casino exploiteert 15 vestigingen in Nederland. De Flamingo Casino’s zijn uitnodigende, gastvrije en veilige uitgaansgelegenheden met een gevarieerd kansspel- en entertainment aanbod. Flamingo Casino biedt altijd de nieuwste kansspelautomaten, zowel meerspelers als enkelspelers/slotmachines.

Flamingo Casino is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1971. Naast de wet- en regelgeving op het gebied van kansspelen (Wet op de kansspelen WOK), voldoet zij aan de wettelijke verplichtingen inzake reclame en werving voor speelautomatenondernemers en andere kansspelaanbieders (Reclame voor Kansspelaanbieders RvK). Zo voeren wij in al onze communicatie-uitingen de verplichte slogan voor alle kansspelaanbieders in Nederland is ‘Speel bewust’, vermelden wij de minimum deelname leeftijd van 18 of 21 jaar en verwijzen wij naar onze website met specifieke informatie over risico’s van overmatige deelname, de statistische kans op het winnen van prijzen en de voorwaarden van deelname aan onze kansspelen.

Iedere kansspelautomaat voldoet aan de wettelijke modeltoelating speelautomaten. In de modeltoelating staat welke speelautomaat mag worden opgesteld. Een fabrikant of importeur mag een nieuw type speelautomaat alleen op de markt brengen nadat voor dat type een modeltoelating is afgegeven. De fabrikant/importeur mag een speelautomaat alleen op de markt brengen als op de automaat een merkteken (sticker) is aangebracht. Dit merkteken garandeert dat de speelautomaat overeenstemt met het toegelaten model.

Flamingo Casino beschikt als exploitant voor het mogen exploiteren van kansspelautomaten over een landelijke exploitatievergunning (speelautomatenvergunning) afgegeven door de Kansspelautoriteit. Hiervoor wordt de integriteit getoetst van Flamingo Casino als exploitant en van de personen die belast zijn met de dagelijkse leiding.

Voor de plaatsing van kansspelautomaten in onze casino’s beschikken wij per Flamingo Casino locatie als eigenaar over een aanwezigheidsvergunning. Deze aanwezigheidsvergunning is vereist voor het aanwezig hebben/plaatsen van kansspelautomaten op publieke plaatsen. Aanwezigheidsvergunningen worden afgegeven door de burgemeester van de betrokken gemeente en worden verleend per inrichting te weten de speelautomatenhal (ook wel casino genoemd). Dit mag alleen als de gemeenteraad dit bij Raadsverordening heeft toegestaan.

Ontheffing voor cashless play

Bij een normale kansspelautomaat mag alleen contant geld worden ingeworpen en betaalt alleen contant geld uit. Sinds 1 juli 2011 kan een speelautomatencasino ontheffing krijgen voor deze verplichtingen. Met deze ontheffing is het mogelijk om de inworp en de uitbetaling te laten plaatsvinden door een elektronisch systeem (cashless play). Flamingo Casino Hoorn beschikt over een dergelijke ontheffing en een cashless Magic Pay systeem met smartcards.

Deelname

Voor toegang tot Flamingo Casino geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. In de vestigingen in Den Helder, Emmen, Noordwijkerhout, en Zaandam geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. Bij twijfel dient legitimatie getoond te worden. De toegang tot Flamingo Casino een deelname aan de kansspelen, acties en entertainment is altijd gratis. Ook onze consumpties serveren wij gratis. Spelen op een kansspelautomaat kan al van 1 tot maximaal 20 eurocent per spel. Uur verlies is wettelijk gemaximeerd tot € 40 per kansspelautomaat.

Veilig spelen

Spelen op een speelautomaat is een kansspel, wat betekent dat er soms een risico kan zijn op onverantwoord speelgedrag. Ons beleid is erop gericht om dit tot een minimum te beperken. Door middel van een gelimiteerd uurverlies, ideale mix aan speelautomaten, sociale controle, ons preventiebeleid en natuurlijk de opleiding van onze medewerkers, gericht op het herkennen van ongewenst speelgedrag en het aanspreken van gasten hierop. Samen zorgen we voor een prettige en veilig speelomgeving.

Winkansen

Voor het spelen op een speelautomaat geldt een wettelijke uitkeringspercentage van 60%, in praktijk keren onze kansspelautomaten gemiddeld 83% uit. Hiernaast vindt u bij Flamingo Casino de linked jackpot, waarop alle kansspelautomaten in het Flamingo Casino zijn aangesloten. Het wettelijke maximum van deze prijs is € 2.500. Prijzen vallen willekeurig, het toeval karakter van een kansspelautomaat is niet te beïnvloeden. Regelmatig biedt Flamingo Casino promotionele acties, waaraan gratis deelgenomen kan worden. Flamingo Casino houdt zich daarbij aan de Gedragscode voor (gratis) Promotionele Kansspelen. De actievoorwaarden, deelnamevoorwaarden, prijzenpakket, looptijd van de actie en de winkansen worden op onze site, in de actievoorwaarden of campagnemateriaal in de casino’s gecommuniceerd. Alle gewonnen prijzen zijn voor de winnaar vrij van kansspelbelasting. Flamingo Casino draagt de kansspelbelasting af over de door haar gerealiseerde spelopbrengsten.

Privacy

Natuurlijk respecteren wij de privacy van onze bezoekers, ook als het gaat om camerabeveiliging of verwerking van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de de Wet Bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Verslavingspreventie

Flamingo Casino heeft verslavingspreventie tot een van de belangrijke pijlers van haar beleidsvoering gemaakt. Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met de verslavingszorg. Met hen wordt regelmatig ruggespraak gehouden. De Flamingo Casino’s zijn over het hele land verspreid. Reden waarom we met meerdere organisaties op het gebied van verslavingspreventie samenwerken. Dit zijn: Brijder Verslavingszorg, Jellinek-Assissa Consultancy, Verslavingszorg Noord Nederland, Roder Consult, Croan Consult en Centrum voor Verantwoord spelen.

Pijlers verslavingsbeleid

  • Minimum leeftijd 18+ of 21+ (zie hierboven voor desbetreffende vestigingen) 
  • Onvermijdbare toegangscontrole
  • Toegangsverboden: witte lijst en zwarte lijst
  • Informatie voor de gasten, via informatiematerialen, huisregels en door medewerkers
  • Opleiding medewerkers
  • Wettelijk erkende, externe beveiligingsdienst, live view camerabewaking
  • In onze casino’s schenken wij geen alcohol

Bovenop de wettelijke eisen voldoet Flamingo Casino aan de hoge, zelf opgelegde kwaliteitscriteria voor het DEKRA-certificaat. Deze criteria zijn geformuleerd door DEKRA, de brancheorganisatie VAN en diverse overheids- en hulpverleningsinstanties. Zij eisen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering aantoonbaar, beheersbaar en controleerbaar zijn. Flamingo Casino is lid van de VAN Kansspelen Branche organisatie en zij onderschrijft de VAN ondernemerscode met eisen op het gebied van integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onderstaande websites bieden je meer informatie over kansspelverslaving:

Doe de zelftest:

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/zelftest
www.gokwijzer.nl (VAN Kansspelen Branche organisatie)

SPEEL BEWUST | 18+ of 21+