Flamingo_Site_dec196.jpg

Disclaimer

De inhoud van de website flamingocasino.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. 

Flamingo Casino is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. 

Het auteursrecht op al het materiaal op www.flamingocasino.nl berust bij Flamingo Casino. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flamingo Casino informatie (teksten, beelden en de source-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.