FL_Banner_web_1920x540_Corona_OPEN_nov20.jpg

Huisregels

Bij Flamingo Casino gelden de volgende huisregels:

 • Minimum leeftijd 18+ of 21+, afhankelijk van de toegangsleeftijd van jouw casino. Na toegangscontrole ontvangt u een gratis entreebewijs.
  Bij twijfel over leeftijd is geldige legitimatie verplicht.
 • Bezoekers dienen de huisregels in acht te nemen en zich correct te gedragen naar medewerkers en bezoekers.
 • Medewerkers zijn bevoegd u de toegang te ontzeggen en een verplicht toegangsverbod op te leggen.
 • Het dragen van hoofddeksels, petjes, zonnebrillen of andere hoofdbedekking is niet toegestaan.
 • Het meebrengen van consumpties en in bezit hebben, gebruiken, handel drijven in, of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Flamingo Casino is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van bezoekers.
 • Bij brand en andere calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers nauwkeurig op te volgen.
 • Bij storingen of defecten geen compensatie van tegoeden en gewonnen spellen.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen direct opgevolgd te worden, ook in gevallen waarin het huisreglement niet voorziet.